HEA-Spel

 Het HEA spel is ontwikkeld door James van Weeren, vormgegeven door Cher van Tol en getest door psychologe Marleen Heijsteeg. Het spel bestaat uit drie onderdelen; de dramadriehoek, de brug en de balansdriehoek.

De Dramadriehoek symboliseert het slachtoffer/onderdrukkerspatroon wat elk negatief patroon, dat in een tegenbeweging zit en dus stressklachten geeft, in zich draagt. Tevens is de redder meegenomen, ofwel de manier die jij gebruikt om dit innerlijke conflict weg te sussen.

De brug verbindt de dramadriehoek met de balansdriehoek. Om vanuit een tegenbeweging naar een meebeweging te gaan en het innerlijke conflict dat het negatieve patroon in stand houdt op te lossen, is het nodig om datgene dat het negatieve patroon in stand houdt te herkennen, te erkennen en te accepteren.

De balansdriehoek symboliseert de andere kant van het patroon, de meebeweging, ofwel de kracht die jij in je draagt om datgene dat jij graag zou willen ook voor je te laten werken. Het bestaat uit de uitdaging die er voor je ligt, de acties die jij te doen hebt en datgene dat jij wil uitdragen naar de maatschappij toe. 

Om te weten hoe jouw negatieve patronen, die bij jou klachten veroorzaken, in elkaar zitten en op welke manier jij dit kan ombuigen naar een kracht, worden op de brug en op alle hoeken van de driehoeken kaartjes gelegd. Deze kaartjes helpen het brein om een associatieketen op gang te zetten. Door de herkenbaarheid van de kaarten kan het spel op een intuïtieve wijze gelegd worden. Het nodigt uit om in gesprek te gaan over dat wat op tafel komt te liggen. Daarin worden de patronen van negatieve triggers aangegeven (Drama driehoek). 

Vanuit dat inzicht kan gelezen worden wat er nodig is (HEA) om tot het potentieel te komen (de Balansdriehoek) en een antwoord op de vraag te kunnen geven, “Wie ben Jij?

Op basis van de uitkomsten van het spel wordt met jou bepaald op welke wijze we aan het werk gaan om de balansdriehoek werkbaar te maken voor jou en hoe jouw coachingstraject er uit gaat zien.

Klik hier voor een afspraak te maken.